Överlägg

VÅR VISION

Vi arbetar för att göra den arabiska bokmässan i Sverige en viktig plattform för att möta kreativa författare, konstnärer och poeter i Sverige och den europeiska kontinenten för en unik litterär kulturproduktion.

Omm

Bokmässan Statistik

Programs

2017

2018

2019

ARKIV

2017

RAPPORT ARABISKA BOKMÄSSAN 2017

Första Utgångspunkt … på en lång intressant resa!

2018

RAPPORT ARABISKA BOKMÄSSAN 2018

Den här rapporten syftar till att ge en övergripande bild av hur projektet “Arabiska bokmässan andra upplagan” genomförts och vilka mål vi har för projektet framöver.

Read More

2019

RAPPORT ARABISKA BOKMÄSSAN 2019

Den här rapporten är en utvärdering och innehåller en sammanfattning av den Arabiska bokmässan ur perspektivet av projektteamet och volontärerna. Rapporten är delvis ett resultat av en omfattande utvärdering genom frågeformulär och personlig återkoppling från alla deltaganden och besökare.
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Top